Gapahuk oppsatt på Ørin sommeren 2007

Hjemmeside

Vedtekter

 

Ørmelen Vel engasjerer seg i saker som vedrører vårt nærmiljø og er opptatt av alt som kan bidra til trygghet og trivsel for Ørmelens beboere. Vi støtter tiltak i nærmiljøet med penger og tar initiativ overfor kommunen i saker som berører fellesskapet på Mela.

 

Velforeningens satsningsområder :

Forskjønnelse av Ørin nord friluftsområde.

Forskjønnelse og økonomisk støtte til nærmiljøet på Ørmelen.

Bidra til å arrangere sosiale aktiviteter på Ørmelen.

Trafikksikkerhetstiltak på Ørmelen.

Økonomisk støtte til skoleklasser v/Ørmelen skole,

Rydding av søppel på Ørmelen i mai måned.

Høringsinstans vedr kommunale planer.

En godt fungerende forening krever god medlemsoppslutning og engasjement fra medlemmene.

På denne måten kan vi nå resultater på vegne av fellesskapet som ellers ikke vil være mulig.

 

Det er viktig at vi får innspill fra deg om hvilke saker du mener vi bør ta opp.

 

Ingen sak er for liten eller for stor !

 

 

Org.nr. 983 588 581

 

Web ansvarlig:

Snorre Wist Almo

Oppdatert: 16.04.2011

 

 BILDER VELFORENINGEN  

 

Har du bilder fra Ørmelen, Ørin, eller arrangement som Ørmelen vel har vært med på?

 

Vi tar gjerne imot bilder, tips og ferdig stoff til nettsidene på vår e-postadresse.

 

Rutetabeller

Logg deg inn!

Pakke-sporing

Få lenke til ditt firmas hjemmeside?

Ønsker ditt firma å sponse Ørmelen velforening?

Ta kontakt! ormelen.vel@vktv.no  eller Tlf . 95 75 68 06

 

 

Serverplass er tilrettelagt av:

Du er besøkende nr:

Send e-post til Ørmelen vel.

Nyhet uke 42-09

 

SKJØTSELSTILTAK INNEN ØRIN NATURRESERVAT HØST 2009

 

Fjerning av død Tindved og kratt langs E6 på Ørin Nord begynner allerede denne uka.

Les mere her...

 

Bekjempelse av rynkerosa (Rosa rugosa)

Les mere her...

KARTLØSNING eiendomskart

 

Søk pr G.nr og br.nr og se eiendomsgrenser