Bli medlem?

Alle som er glade i Ørmelen kan bli fullverdig medlem av Ørmelen Velforening.
Dersom du ønsker å bli medlem, kan du bruke en av følgende fremgangsmåter:


             A:
Send et brev til
            
Ørmelen Vel
             v/Eli Fjølstad
             Bruksveien 7
             7650 Verdal
.
            
Skriv at du ønsker å bli medlem og oppgi navn, adresse, tlf. nummer og evt. E-mailadresse.              Du  vil da bli registrert og får tilsendt en innbetalingsgiro.

 

             
              B:
Send en mail, der du oppgir navn og adresse. Du vil bli registrert og får tilsendt en                       innbetalingsgiro.

 

             
              C: Betal inn kontingenten
for 2009 (kr. 200.- for familie eller kr. 150 for enkeltmedlem)

              til konto: 4440.06.94785
              Oppgi personalia på innbetalingsblanketten. 

 

ALLE BETALENDE MEDLEMMER HAR DE SAMME MEDLEMSRETTIGHETENE 

 

 

ØRMELEN VELFORENING HÅPER AT SÅ MANGE SOM MULIG VIL BLI MEDLEM,
OG DERMED STØTTE FELLESSKAPET PÅ ØRMELEN.