Utleieformidling er opphørt!

Verdal kommune er eier av grendehuset.