Følgende personer sitter nå i styret for Ørmelen Vel

Leder

Eli Fjølstad
Bruksveien 7, 7650 Verdal.
Tlf . 95 75 68 06

T

E-post: eli-f@vktv.no

Nestleder

Sølvi Melvold

Sekretær

Ole Arnt Skogvoll

Kasserer

Tore Varslot

Styremedlem

May Britt Bjørklund

E-post: olearnt@c2i.net

E-post:

Styremedlem

Snorre Wist Almo

Styremedlem

Karin Pedersen

E-post: khp@vktv.no

Varamedlem

Hans Kverkild

E-post:

Varamedlem

Stig Krogstad

E-post:

Varamedlem

Torild Solstad

E-post:

Revisor

Olav Buran

E-post:

Revisor

Torstein Vada

E-post:

E-post: