Vanlige spørsmål

Alle som deltar i eksperimentet, skal etter tur forsøke å si fargen på alle ordene i lista nedenfor. Dere skal altså ikke lese hva som står, men bare si fargen som er brukt i hvert ord. Forsøk å gjøre det så raskt som mulig og få noen andre til å ta tiden.     Hva ble tiden?

Hva er ORGANISASJONSHIERARKI?